Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της ΦΛΣ του Ε.Κ.Π.Α. (28-09-2012)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α. Αφού συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις, η Γ.Σ. αποφάσισε:
  • να αναστείλει προσωρινά την απεργία, προκειμένου να συνεχιστεί η εξεταστική περίοδος

  • να παραμείνει σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα και να προχωρήσει σε νέα απεργία κατά τις ημέρες συζήτησης και πιθανής ψήφισης των νέων μέτρων στη Βουλή

  • να βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με τις πανεπιστημιακές αρχές και τους συλλόγους φοιτητών και εργαζομένων του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και με τους άλλους Συλλόγους Δ.Ε.Π. της χώρας, προκειμένου ο κοινός αγώνας να έχει μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου