Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Για μια Συνέλευση από όλους για όλους…


Το τελευταίο διάστημα, στη διάρκεια των κινητοποιήσεων για το σχέδιο Αθηνά, έχει ανοίξει μια κουβέντα στο σύλλογο (κυρίως από ανένταχτους-ες φοιτητές-τριες) σχετικά με τις διαδικασίες του συλλόγου. Πρόκειται για ένα κείμενο-πρόταση που καταθέσαμε στη Γενική Συνέλευση του ΦΣ την Τετάρτη 27/3 με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που θεωρούμε πως θα μπορέσουν να βάλουν τις διαδικασίες σε ανασυνθετική διαδικασία με άξονα την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τη συμμετοχή και έχει σαν κύριο σκοπό να ανοίξει συντεταγμένα στο φοιτητικό σύλλογο την κουβέντα για τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών.
Το σχέδιο Αθηνά που προέβλεπε εκατοντάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και τμημάτων προκάλεσε την έντονη αντίδραση χιλιάδων φοιτητών-τριών σε όλην την Ελλάδα. Έτσι και στη Φιλοσοφική, όπου προβλεπόταν η συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων και η κατάργηση του τμήματος ψυχολογίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  αντέδρασαν δυναμικά  μέσω της συμμετοχής  τους στις συλλογικές διαδικασίες  και πήραν αγωνιστικές αποφάσεις.  Οι γενικές συνελεύσεις ήταν πολύ μαζικές αλλά δεν μπόρεσαν να εμπλέξουν ένα αγωνιστικό δυναμικό που προέκυψε κυρίως από τα τμήματα προς συγχώνευση. Το ίδιο και οι καταλήψεις δεν κατάφεραν να βρουν αυτήν την εξώστρεφη δράση που θα εμπλέξει πλατύτερα κομμάτια του φοιτητικού σώματος. Οι διαδικασίες του συλλόγου μας δεν είναι υπόθεση μόνο των παρατάξεων και των σχημάτων άλλα όλων των φοιτητών  και των φοιτητριών. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία της γενικής συνέλευσης του συλλόγου ώστε να εκφράζονται όλοι- ες από αυτή.

Σε καμία περίπτωση οι υπάρχουσες δομές του φοιτητικού συλλόγου δε μπορούν να εκφράσουν μεγάλο κομμάτι του φοιτητικού σώματος, κάτι που συνδέεται συνολικά με την κρίση εκπροσώπησης και γενικότερα των θεσμών. Σήμερα η κατάσταση στην πλειοψηφία των συλλόγων είναι απογοητευτική όσον αναφορά την πολιτική συζήτηση και τις διαδικασίες. Ο εκφυλισμός των γενικών συνελεύσεων με ευθύνη τόσο των παρατάξεων της δεξιάς, όσο και των αριστερών δυνάμεων μέσα στο Πανεπιστήμιο και η ανυπαρξία κεντρικής πολιτικής διαδικασίας (ΕΦΕΕ), έχει οδηγήσει το Φοιτητικό Κίνημα από έναν σταθερό πυλώνα αντίστασης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και το αστικό μπλοκ εξουσίας, σε μία κατάσταση διαρκούς ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η ανασυνθετική διαδικάσια της Γενικής Συνέλευσης με άξονα τη δημοκρατία.  Ως αριστερή συλλογικότητα  η οποία στον πυρήνα της δράσης της έχει την ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων, την επαναοικειοποίηση της πολιτικής από τους-τις φοιτητές-τριες , την εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό των γενικών συνελεύσεων και την ενότητα τις αριστεράς προτείνουμε:


      ·      Το Προεδρείο να εκλέγεται πριν από κάθε Γενική Συνέλευση από το σώμα που τη συγκροτεί.

·         Να γίνεται η κλήρωση όλων των ομιλητών (εκπροσώπων πολιτικών συλλογικοτήτων και μη)           για τη σειρά με την οποία πρόκειται να τοποθετηθούν.

·         Η λίστα των τοποθετήσεων να μένει ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

·         Οι τοποθετήσεις να γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η οποία θα ορίζεται από το εκάστοτε Προεδρείο.

·         Τα πλαίσια και οι προτάσεις  να μη διαμορφώνονται από πριν αλλά κατά τη διάρκεια της συνέλευσης με συζήτηση βάσει θεματικών ενοτήτων.

·         Να γίνεται σύσταση επιμέρους οργάνων, π.χ. ομάδες εργασίας, που θα διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και θα λογοδοτούν στην επόμενη.

·         Οι τμηματικές συνελεύσεις να λειτουργούν και να συνεδριάζουν για τα επιμέρους θέματα των τμημάτων και να μεταφέρουν τις αποφάσεις και προτάσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου