Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ένας Φοιτητικός Σύλλογος εκφραστής της συλλογικής βούλησης όλων των φοιτητών-τριων Το σχέδιο Αθηνά που προέβλεπε εκατοντάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και τμημάτων προκάλεσε την έντονη αντίδραση χιλιάδων φοιτητών-τριών σε όλην την Ελλάδα. Έτσι και στη Φιλοσοφική, όπου προβλεπόταν η συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων και η κατάργηση του τμήματος ψυχολογίας, οι φοιτητές-τριες αντέδρασαν δυναμικά  μέσω της συμμετοχής  τους στις συλλογικές διαδικασίες  και πήραν αγωνιστικές αποφάσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό άσκησαν ισχυρές πιέσεις ώστε σε πρώτο στάδιο τα τμήματα της Φιλοσοφικής να εξαιρεθούν από το σχέδιο.  Οι γενικές συνελεύσεις ήταν πολύ μαζικές αλλά δεν μπόρεσαν να εμπλέξουν ένα αγωνιστικό δυναμικό που προέκυψε κυρίως από τα τμήματα προς συγχώνευση. Το ίδιο και οι καταλήψεις δεν κατάφεραν να βρουν αυτήν την εξώστρεφη δράση που θα εμπλέξει πλατύτερα κομμάτια του φοιτητικού σώματος. Οι διαδικασίες του συλλόγου μας δεν είναι σε καμία περίπτωση υπόθεση μόνο των παρατάξεων και των σχημάτων άλλα όλων των φοιτητών-τριων.

Οι υπάρχουσες δομές του φοιτητικού συλλόγου δε μπορούν να εκφράσουν μεγάλο κομμάτι του φοιτητικού σώματος, κάτι που συνδέεται συνολικά με την κρίση εκπροσώπησης και γενικότερα των θεσμών. Ο εκφυλισμός των γενικών συνελεύσεων με ευθύνη τόσο των κυβερνητικών παρατάξεων όσο και των αριστερών δυνάμεων μέσα στο Πανεπιστήμιο και η ανυπαρξία κεντρικής πολιτικής διαδικασίας (ΕΦΕΕ), έχει οδηγήσει το Φοιτητικό Κίνημα από έναν σταθερό πυλώνα αντίστασης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και το αστικό μπλοκ εξουσίας, σε μία κατάσταση διαρκούς ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η ανασυνθετική διαδικασία των διαδικασιών με άξονα τη δημοκρατία.  Ως αριστερή συλλογικότητα  η οποία στον πυρήνα της δράσης της έχει την ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων, την επαναοικειοποίηση της πολιτικής από τους-τις φοιτητές-τριες , την εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό των γενικών συνελεύσεων και την ενότητα τις αριστεράς, θεωρούμε πως πρέπει να ανοίξουν τα θέματα αυτά εντός του συλλόγου, αφού πολύ περισσότερο προκύπτει ως άμεση ανάγκη των φοιτητών-τριων όπως μαρτυρά και το στήσιμο της Πρωτοβουλίας για την ισχυροποίηση των φοιτητικών συλλόγων που ξεκίνησε από ανένταχτους/-ς φοιτητέ-τριες. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίσουμε και να έρθουμε σε άμεση επαφή με τις υπάρχουσες δομές που προβλέπει το καταστατικό του συλλόγου μας ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε με ανασυνθετικές προτάσεις σε αυτές καθώς αποτελούν κεκτημένο  συλλογικών αγώνων και έντονης πολιτικοποίησης που ηγεμόνευαν εντός της φοιτητικής νεολαίας το ’70 και το ’80.

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
Το ΔΣ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο του φοιτητικού συλλόγου, για το οποίο ορίζονται για τη Φιλοσοφική σύμφωνα με το καταστατικό 11 θέσεις που κατανέμονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών (στο παρόν ΔΣ 5 θέσεις κατέχει η ΔΑΠ, 2 η ΠΑΣΠ, 2 το ΜΑΣ, 1 η ΑΡΕΝ, 1 η ΕΑΑΚ). Σήμερα η λειτουργία του ΔΣ έχει εκφυλιστεί πλήρως με κυρίαρχη ευθύνη των κυβερνητικών παρατάξεων που έχουν την πλειοψηφία (ΔΑΠ-ΠΑΣΠ) καθώς έχει πάψει να καλεί σε Γενικές Συνελεύσεις όπου ο σύλλογος θα μπορεί να παίρνει συλλογικά αποφάσεις ενώ λειτουργεί σε ένα τελείως κλειστό πλαίσιο. Για εμάς το ΔΣ οφείλει να είναι αυτό το όργανο που θα προωθεί τις συλλογικές διαδικασίες με τις αποφάσεις του, θα έχει συγκεκριμένες ευθύνες και θα απολογείται για τη δράση του. Πιο συγκεκριμένα:

Ø                  Το ΔΣ θα πρέπει να λειτουργεί με ανοικτές τακτικές συνεδριάσεις, όπου ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής του θα ανακοινώνεται από τα πριν σε χώρο του ΦΣ (φοιτητικού συλλόγου) όπου θα τοποθετούνται οι ανακοινώσεις και οι αποφάσεις.
Ø                  Η σύνελευση να αποφασίζεται από το ΔΣ του ΦΣ με συγκεκριμένη θεματολογία, ενώ όταν υπάρχει απόφαση από προηγούμενη συνέλευση για την επόμενη να συγκαλείται στο μεσοδιάστημα ΔΣ που θα ορίζει τη θεματολογία. Στο ΔΣ να μπορούν όλοι-ες οι φοιτητές-τριες να καταθέτουν τις προτάσεις τους και να θέτουν ζητήματα που θα συζητηθούν στη συνέλευση.
Ø                  Στο ΔΣ θα πρέπει να παρίστανται ομάδες εργασίας που θα διαμορφώνονται από τις ΓΣ (γενικές συνελεύσεις) καθώς και φοιτητές-τριες από τις τμηματικές συνελεύσεις και να έχουν το δικαίωμα να θέτουν με δεσμευτικό τρόπο θέματα προς συζήτηση και απόφαση στη ημερήσια διάταξη της ΓΣ.
Ø                  Το ΔΣ να συμβάλει στην υλοποίηση των αποφάσεων του ΦΣ (πχ τα μέλη του να κάνουν ανακοινώσεις για την επόμενη συνέλευση που έχει αποφασιστεί ως μέλη του ΦΣ).

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
Βασικό πρόβλημα της ΓΣ θεωρούμε πως είναι από τη μία η ανάλωσή της σε μια στείρα διαπαραταξιακή αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει πραγματικά του-ις φοιτητές-τριες και από την άλλη το ότι καλεί το φοιτητικό σώμα να επικροτήσει προαποφασισμένες προτάσεις, με ελάχιστη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτές (ακόμα και αν υπάρχουν και πλαίσια που στηρίζουμε και κατεβαίνουν ανοιχτά προς συνδιαμόρφωση κατά τη ΓΣ), χωρίς να αξιοποιεί δημιουργικά τη διάθεση κάθε φοιτητή-τριας να δράσει και να συνεισφέρει στη συλλογική ζωή της σχολής. Η ΓΣ θα πρέπει να λειτουργεί ως διευρυμένη συλλογικότητα που θα συζητά και θα αποφασίζει με άξονα τη δημοκρατία και τη συμμετοχή και όχι ως άθροισμα πολιτικών συλλογικοτήτων. Αναλυτικότερα:

Ø                  Πριν την έναρξη κάθε ΓΣ θα πρέπει να συγκροτείται προεδρείο από το ίδιο το σώμα της συνέλευσης μέσω ψηφοφορίας. Το μέγεθός του θα ορίζεται από το ίδιο το σώμα και θα ‘χει την ευθύνη να συντονίζει την κουβέντα και να κρατά πρακτικά όποτε υπάρχει η ανάγκη.
Ø                  Να ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος τοποθέτησης που θα ορίζεται από το προεδρείο και σε περίπτωση διαφωνίας θα αποφασίζει το σώμα με ψηφοφορία. Η λίστα των ομιλητών να μένει κατά τη διάρκεια ανοιχτή και να γίνεται κοινή κλήρωση για τη σειρά τοποθέτησης, για τους-ις πρώτους-ες δηλωθέντες-είσες είτε είναι μέλη συλλογικοτήτων είτε όχι.
Ø                  Η κουβέντα στη ΓΣ να οργανώνεται γύρω από ξεχωριστά θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που θα προτείνει το ΔΣ στο σώμα. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεκριμενοποιείται η συζήτηση στα θέματα που όντως αφορούν το σύλλογο και η διαδικασία δε θα ξεφεύγει σε μικροπολιτικές αντιδικίες που λίγο αφορούν τους-ις φοιτητές-τριες. Επιπλέον ο-η καθένας-μία θα μπορεί να τοποθετείται σε συγκεκριμένα θέματα και να καταθέτει επιμέρους προτάσεις, ενισχύοντας τη συμβολή όλων στη ΓΣ.
Ø                  Να γίνεται σύσταση ομάδων εργασίας, που θα διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και θα λογοδοτούν στην επόμενη (πχ πολιτισμού που θα οργανώνει πολιτιστικά γεγονότα, προβολές, πάρτυ του φοιτητικού συλλόγου).
Ø                  Κάθε φοιτητής-τρια ή τμηματική συνέλευση να έχει τη δυνατότητα στην αρχή της διαδικασίας να θέτει θέματα στο προεδρείο που είτε δεν αποφασίστηκαν από το ΔΣ είτε προέκυψαν μετά τη σύγκλισή του.
Ø                  Οι τμηματικές συνελεύσεις να λειτουργούν και να συνεδριάζουν για τα επιμέρους θέματα των τμημάτων και να μεταφέρουν τις αποφάσεις και προτάσεις τους στην ΓΣ.
  •                    Για να προλάβουμε τυχόν (άδικη) κριτική, η κουβέντα γύρω από συγκεκριμένα θέματα δε θα απομονώσει το πολιτικό πλαίσιο από τις πρακτικές αποφάσεις του συλλόγου. Είμαστε αντίθετοι-ες με το να ψηφίζεται ξεχωριστά το πολιτικό πλαίσο από τις αποφάσεις ή να ψηφίζονται μόνο δράσεις γιατί οι δράσεις αποστειρώνονται από το πολιτικό τους περιεχόμενο και δεν καταφέρνουν να βάζουν ένα πιο συνολικό πρόταγμα. Επιπλέον σε μια ΓΣ με συγκεκριμένα επιμέρους θέματα ημερήσιας διάταξης θα μπορούν να κατατίθενται πλαίσια με διακριτές θεματικές που θα βάζουν πιο ξεκάθαρα επιχειρήματα, αναλύσεις και προτάσεις και θα είναι πιο ευέλικτα σε συνδιαμόρφωση.

Το κείμενο αυτό δεν έρχεται σαν πλαίσιο απόφασης αλλά σα μια προσπάθεια να συμβάλουμε στην κουβέντα που έχει ανοίξει στο σύλλογο σχετικά με το πως οι διαδικασίες του συλλόγου μπορούν να γίνουν πραγματικά δημοκρατικές και συμμετοχικές. Είναι ανοιχτό προς περαιτέρω κουβέντα και συνδιαμόρφωση. Πιστεύουμε πως ο δρόμος των συλλογικών διαδικασιών και δράσεων είναι ο μόνος δρόμος για να πετυχαίνουμε νίκες και να διεκδικούμε ζωή με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Βασική προϋπόθεση αποτελούν όμως οι δομές άμεσης δημοκρατίας όπως εμφατικά μπήκαν από τα νεότατα κοινωνικά κινήματα (λαϊκές συνελεύσεις, πλατεία Συντάγματος, αυτοργανωμένα εγχειρήματα κλπ) και αυτή η διαδικασία που δε θα δίνει απλά το λόγο σε κάθε φοιτητή-τρια αλλά θα προωθεί και την αποτύπωση της συμβολής του σε αποφάσεις και δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου