Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Απόφαση συλλόγου μελών ΔΕΠ Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ


Η Γ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. συνήλθε εκτάκτως τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και συζήτησε και πάλι το θέμα της επαπειλούμενης ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων. 
 
Η Γ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. εξέφρασε την αγανάκτησή της για την αδικαιολόγητη και προκλητική εμμονή των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ολέθριο μέτρο της ένταξης των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το οποίο καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο Αθηνών προέβη σε αξιολόγηση των δομών και των Υπηρεσιών του με βάση τις οδηγίες και τους δείκτες του Υπουργείου και υπέβαλε εγκαίρως τα στοιχεία που του ζητήθηκαν, τα οποία κατέδειξαν ότι ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν (1.317) υπολείπεται κατά εξακόσιους (600) από αυτούς που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος και την εύρυθμη λειτουργία του (1.917). Κι όμως, όχι μόνο το Υπουργείο αγνόησε προκλητικά αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει στο άδικο, αστήρικτο, ανάλγητο και καταστροφικό μέτρο της διαθεσιμότητας, που δίνει καθοριστικό πλήγμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (έχει διαρρεύσει στον Τύπο η ένταξη σε διαθεσιμότητα 498 υπαλλήλων του!) και σε άλλα επτά εκ των κορυφαίων Πανεπιστημίων της χώρας.
 
Η Γ.Σ. του Συλλόγου:
 
  • Επαναλαμβάνει ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Πανεπιστημίων σε νευραλγικές θέσεις (κεντρικές υπηρεσίες, Ε.Λ.Κ.Ε., Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων, Τομείς, Βιβλιοθήκες, Νοσοκομεία και Εργαστήρια, επιστασία και φύλαξη κτηρίων και λοιπών χώρων) και προσφέρουν υψηλής ποιότητας έργο που δεν μπορεί να αναπληρωθεί σε περίπτωση απόλυσης ή ένταξής τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 
  • Δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη στήριξή της στο δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου.
  • Υιοθετεί και προσυπογράφει τη σημερινή (23-09-2013) απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., η οποία διαπιστώνει την πλήρη αδυναμία εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
  • Καλεί την ελληνική Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανακαλέσει έστω και την ύστατη στιγμή αυτή την ολέθρια απόφαση που οδηγεί στη διακοπή της λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α. και των Πανεπιστημίων της χώρας γενικότερα.
  • Αποφασίζει πενθήμερη απεργία (μέχρι και την Παρασκευή 27/09) σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη συρρίκνωση και υποβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου.
  • Αποφασίζει να συντονιστεί με άλλους συλλόγους του Ε.Κ.Π.Α. και άλλων Α.Ε.Ι. που βρίσκονται σε κινητοποίηση με σκοπό την κοινή δράση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της κοινωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου