Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δύο ευρέως ομιλούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες, η Ιταλική και η Ισπανική, προβλέπεται να
εξαλειφθούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Σχέδιο του Οργανισμού για το
Νέο Λύκειο. Η ενέργεια αυτή θα αποβεί ζημιογόνα για την ελληνική εκπαίδευση, καθότι: 

α) θα στερεί από τους μαθητές το δικαίωμα της επιλογής της γλώσσας που επιθυμούν να
μάθουν στο πλαίσιο του Δημόσιου Σχολείου
β) θα οδηγεί αναπόφευκτα τους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Εθνικές
Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Ιταλικής και στο Τμήμα Ισπανικής στην
ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ελληνική
οικογένεια
γ) θα αποσυνδέει την ξενόγλωσση εκπαίδευση από τις ανάγκες της κοινωνίας και κατ’
επέκταση των μαθητών, που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την εκμάθηση των συγκεκριμένων
γλωσσών. 

Για την ορθή αξιολόγηση αυτών των κινδύνων, ας ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι ο αριθμός
των συναλλαγών Ελλήνων με ιταλόφωνους και ισπανόφωνους σε κρίσιμους τομείς, όπως ο
τουρισμός, είναι πολύ μεγάλος (εκατομμύρια Ιταλοί, Ισπανοί και Λατινοαμερικανοί επισκέπτονται
την Ελλάδα κάθε χρόνο). Αλλά και ιστορικά δεδομένα συνηγορούν στη μη εξάλειψη των δύο
αυτών γλωσσών από τη διδασκαλία στο Λύκειο. Κατά την εποχή του Μεσαίωνα και της
Αναγέννησης, οι πολιτισμοί της Ιταλίας και της Ισπανίας, βασιζόμενοι στην αρχαιοελληνική
παράδοση, ανατροφοδότησαν την ανθρώπινη σκέψη, όχι μόνον σε ευρωπαϊκό αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Σημειωτέον δε ότι η Ιταλική ομιλείτο για πολλούς αιώνες, κυρίως κατά την
περίοδο της Ενετοκρατίας, σε περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπως η Κρήτη και τα Επτάνησα,
ενώ η Ισπανική είναι από τις ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο και βασικό εργαλείο
επικοινωνίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και βέβαια της Ευρώπης.
Ένα τόσο σοβαρό θέμα σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων, ιδιαίτερα στις σημερινές
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, δεν πρέπει να αποφασίζεται χωρίς ουσιαστικό διάλογο, και
μάλιστα σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρητικά υποστηρίζει την πολυγλωσσία.
Για τους παραπάνω λόγους, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των δύο αυτών
σημαντικών γλωσσών σε όσους μαθητές επιθυμούν να τις εκμάθουν στο Νέο Λύκειο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου