Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Για μια άλλη Γενική Συνέλευση

Το τελευταίο διάστημα εγείρονται από μεγάλο κομμάτι του φοιτητικού κόσμου προβληματισμοί σχετικά με την δημοκρατικότητα της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο επιχείρημα της ελλιπούς συμμετοχής και της μηδαμινής μαζικότητας. Κρίνοντας αυτούς τους προβληματισμούς – όσους απ’ αυτούς δεν αναδεικνύουν τον αντιδραστισμό σε αυτοσκοπό – θεμιτούς και δημιουργικούς και θεωρώντας την μαζικότητα επακόλουθο αναβαθμισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, επιθυμούμε την έναρξη ενός δυναμικού και πλουραλιστικού διαλόγου με αντικείμενο συζήτησης τον διαρκή εκδημοκρατισμό της Γενικής Συνέλευσης, του συλλογικού οργάνου όλων των φοιτητριών.

Είναι χρέος μας μπροστά στην ανάγκη για βάθεμα της δημοκρατίας να δούμε στο ανώτατο όργανο του φοιτητικού συλλόγου την συλλογική μας έκφραση, να κάνουμε την Γενική Συνέλευση έναν καθρέφτη που δεν θα αντανακλά τον μικρόκοσμο της εκάστοτε πλειοψηφούσας άποψης αλλά ένα κομμάτι του καθενός μέσα στη συλλογική σύνθεση. Οφείλουμε μπροστά σε κάθε διαστρέβλωση του όρου της δημοκρατίας να επανανοηματοδοτήσουμε  το χιλιοειπωμένο και κενό νοήματος πια σύνθημα «όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις».

Μια συμμετοχική και δημοκρατική συνέλευση στοχεύει στο να διαμορφώσουμε πολιτική άποψη και να την μοιραστούμε, εισφέροντας τους προβληματισμούς μας, τις θέσεις μας, τα ερωτηματικά μας, συμμετέχοντας έτσι στον πολιτικό διάλογο μέσα στο Σύλλογό μας, στις συζητήσεις στους διαδρόμους, στα αμφιθέατρα, στις γειτονιές μας.  Μόνο λοιπόν μέσα από την πολιτική ενεργοποίηση, την σύγκρουση αλλά και τη σύνθεση των απόψεων μέσα σε ένα ζωντανό σύλλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αλλαγή στις ζωές μας. Πίσω από αυτές τις αφηρημένες διατυπώσεις κρύβεται η ευθύνη καθενός από μας για το πώς αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε καταναλωτές. Διαμορφώνουμε οι ίδιοι, ως άτομα και ως συλλογικότητες, την πραγματικότητά μας μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Κοντολογίς, για όλα τα καλώς και κυρίως τα κακώς κείμενα της γενικής συνέλευσης και όχι μόνο υπεύθυνοι είμαστε εμείς!

Παραθέτουμε και μια σειρά από προτάσεις οι οποίες χρήζουν προφανώς περαιτέρω επεξεργασίας και εμβάθυνσης, μέσα σε μια συντεταγμένη διαδικασία ανασύνθεσης των συλλογικών μας διαδικασιών. Με αυτόν το σκοπό θεωρούμε αναγκαίο να κληθεί μια «συνέλευση για τη συνέλευση», μια μονοθεματική ΓΣ, που μεταξύ άλλων μπορούμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε:

·                     Το προεδρείο που θα συντονίζει τη συνέλευση να διαμορφώνεται κάθε φορά με κλήρωση όσων επιθυμούν να το συγκροτήσουν και να εγκρίνεται από το σώμα της συνέλευσης, με ορισμένες αρμοδιότητες. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι 5μελές, δύο εξ αυτών να συντονίζουν την κουβέντα και οι υπόλοιποι τρεις να κρατούν πρακτικά επί των τοποθετήσεων.
·                     Να γίνεται κοινή κλήρωση πολιτικών συλλογικοτήτων και ανένταχτων για τη σειρά τοποθέτησης και να τηρείται κοινός χρόνος για τις τοποθετήσεις.    
·                     Σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο να μην κατατίθενται έτοιμα πλαίσια αλλά να γίνεται συνδιαμόρφωση, εντός της συνέλευσης, των κειμένων συμβολής των συλλογικοτήτων αλλά και όλων των τοποθετήσεων, προκειμένου να μην καταλήγουμε να ψηφίζουμε πλαίσια με όρους απολίτικους ή/και πολιτικής πλατφόρμας και να μπορούμε κατά το μέγιστο δυνατό να συνθέτουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και αναλύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου